Privacy beleid

Wheninholland.com vindt de privacy van jouw persoonlijke gegevens belangrijk en gaat hier vertrouwelijk mee om. Dit privacy beleid legt uit welke persoonlijke informatie er wordt verzamelt bij het gebruik van de website.

Persoonsgegevens die Wheninholland.com verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– URL Website
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type

Welke informatie verzamelt Wheninholland.com en hoe worden deze gebruikt?

 • Informatie die je vrijwillig verstrekt aan de website: Dit kunnen gegevens zijn zoals je naam of e-mailadres. Deze worden vastgelegd wanneer je contact met mij opneemt door bijvoorbeeld een e-mail sturen, je te abonneren op een nieuwsbrief of door het contactformulier invullen.
 • Automatisch verzamelde informatie: Wheninholland.com verzamelt automatisch bepaalde informatie over jou en het apparaat waarmee je de website bezoekt. Wanneer je bijvoorbeeld een bezoek brengt aan de website en deze gebruikt, leggen wij je IP-adres, type besturingssysteem, browsertype, verwijzende website, pagina’s die je hebt bekeken en de datums/ tijden waarop je de website hebt bezocht vast. Ook verzamelen we informatie over acties die je neemt bij het gebruik van de website, zoals het klikken op links.
 • Cookies: Wheninholland.com registreert informatie met behulp van cookies, dit zijn kleine gegevensbestanden die door de website in je browser zijn opgeslagen. Deze informatie wordt allemaal geanonimiseerd zodat dit niet te herleiden is tot een persoon.
 • Affiliate Marketing: Wheninholland.com maakt soms gebruik van affiliate marketing, wat wordt gedaan door trackinglinks in te bedden in de website. Als je op een koppeling voor een partnerrelatie klikt, wordt er een cookie in je browser geplaatst om verkopen voor doeleinden van commissies bij te houden.
 • Links naar andere websites: Om bezoekers van de beste informatie te kunnen voorzien, link ik regelmatig naar andere websites. Wheninholland.com is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze websites. Ook is Wheninholland.com niet verantwoordelijk voor de privacy-richtlijnen van deze websites.

Hoe de verkregen informatie wordt gebruikt

 • Om de website te beheren en te onderhouden;
 • Om informatie te sturen, zoals nieuwsbrieven. Elke nieuwsbrief zal informatie geven over hoe je je af kunt melden voor toekomstige e-mails;
 • Om te reageren op opmerkingen of vragen;
 • Om advertenties op Wheninholland.com bij te houden en te meten;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wheninholland.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Helaas kan ik niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Wheninholland.com zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@wheninholland.com. Ik zal deze informatie dan zo snel mogelijk verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wheninholland.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaart Wheninholland.com persoonsgegevens?

Wheninholland.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij hanteert Wheninholland.com de volgende bewaartermijnen:

 • Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief zullen je gegevens bewaard blijven tot je jezelf uitschrijft. Je kan je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, hierbij worden je persoonlijke gegevens verwijderd.
 • E-mail/berichten via het contactformulier zullen worden bewaard tot ik heb gereageerd op het bericht en het dossier is gesloten.
 • Tracking gegevens via Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wheninholland.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Wheninholland.com, zoals Google Analytics, is een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zo worden gegevens versleuteld en anoniem verwerkt.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wheninholland.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wheninholland.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Wheninholland.com cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is er om je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Zonder cookies kan je mogelijk niet ten volle profiteren van de inhoud en functies van de website. Houd er rekening mee dat het weigeren van cookies niet betekent dat je geen advertenties meer ziet wanneer je Wheninholland.com bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wheninholland.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Wheninholland.com van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wheninholland.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Wheninholland.com wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Wheninholland.com persoonsgegevens beveiligt

Wheninholland.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wheninholland.com